Menu Sluiten

Erfgoed Haarlem

NIEUWS: Prachtig beschilderde vakzoldering uit de 17e eeuw ontdekt in Haarlem.
Twee collega’s van Team Erfgoed Haarlem schreven een artikel over deze bijzonder fraaie ontdekking in het KNOB bulletin met als titel ‘Vakmanschap en comfort. Een beschilderde vakzoldering van Pieter Post in Haarlem’. Het artikel in het KNOB bulletin is via deze link te lezen.

Erfgoed Wandeling: het verborgen verhaal van het Ramplaanspad.
Het Ramplaanspad of Koepad is een smal schelpenpad, prachtig en landelijk gelegen in het westelijk tuinbouwgebied van gemeente Haarlem. Het fiets- en wandelpad is een noord-zuidverbinding, vormt het verlengde van de historische Ramplaan, en eindigt bij het toegangshek van de verdwenen buitenplaats Duinvliet. Het is een belangrijke recreatieve verbinding voor de regio, maar kent ook een historische oorsprong die diep geworteld is in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Lees hier meer over dit bijzondere stukje Haarlem en wandel mee!

Over Erfgoed Haarlem
Erfgoed Haarlem is het kenniscentrum van de Gemeente Haarlem. Hier werken archeologen, bouwhistorici en monumentenzorgers samen met vele vrijwilligers aan de historie van Haarlem. Ze beheren het verleden van de stad: zowel boven- als ondergronds. Erfgoed Haarlem voert de wettelijke taken uit, geeft advies en verleent vergunningen voor (bouw)historisch- en archeologisch onderzoek. Wij werken aan de kennis en collectie van de stad: die wordt opgeslagen in ons depot en is zichtbaar in bijvoorbeeld het Archeologisch Museum Haarlem. 


 De missie van Erfgoed Haarlem is: 

  • de kennis van het van het Haarlemse verleden inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar maken voor een brede doelgroep.
  • de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers bij de stad vergroten.
  • niet alleen het erfgoed behouden maar ook vanuit een duidelijke visie aangeven wat waardevol is en waar ruimte zit voor ontwikkeling.
  • de schakel vormen tussen verleden, heden en toekomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat huidige en toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de historische identiteit van onze stad.

Lees alles over Erfgoed Haarlem in onze folder (pdf).