Menu Sluiten

Erfgoed Haarlem

Van 16 tot en met 20 mei 2022 : Week van Duurzame Monumenten

Van 16 mei tot en mei 20 mei organiseert de gemeente met verschillende organisaties in de stad de Week van Duurzame Monumenten. Naast thema-avonden voor monumenteneigenaren opent ook het Monumentenloket van de gemeente haar deuren. 

Veel woningeigenaren willen kosten besparen, meer comfort of bijdragen aan een beter milieu. Ook monumenteneigenaren willen dat, maar hoe doe je dat met behoud van monumentale waarden? In de Week van Duurzame Monumenten staat deze vraag centraal. De gemeente wil monumenteneigenaren informeren en ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidswensen. Naast handige tips via social media kunt u thema-avonden bezoeken.

Programma voor monumenteneigenaren:

18 mei: Monumenten behouden en verduurzamen, hoe doe je dat?
Woensdag 18 mei vertelt een specialist erfgoed en duurzaamheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het verduurzamen van monumenten. Wat valt precies onder de monumentenbescherming en wat kan wel en niet met bijvoorbeeld energie besparen en comfortverbetering? Ook tijdens deze avond gaan ervaringsdeskundigen in gesprek met de aanwezigen. Deze avond vindt plaats bij de Historische Vereniging Haerlem in de Hoofdwacht aan de Grote Markt 17 en is van 20.00 – 21.30 uur, inloop is vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis, wel graag aanmelden want het aantal deelnemers is beperkt: monumentenloket@haarlem.nl.

19 mei: Duurzame Van Loghem huizen
Op donderdag 19 mei is in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, een avond over duurzaamheid in relatie tot architect Van Loghem. Hij ontwierp monumentale wijken zoals Rosehaghe en Tuinwijk-Zuid en Noord. Deelnemers krijgen de kans alvast een kijkje te nemen in de tentoonstelling ‘Architect J.B. van Loghem (1881-1940) in de schijnwerpers’ die op 22 mei opent. Deze avond is ook interessant voor eigenaren van monumenten die niet door Van Loghem ontworpen zijn. De thema-avond is van 20.00 – 21.30 uur, inloop is vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis, wel graag aanmelden want het aantal deelnemers is beperkt: monumentenloket@haarlem.nl.

20 mei: Stel je vraag aan monumenten- en duurzaamheidsexperts
De week wordt op vrijdagmiddag 20 mei feestelijk afgesloten in het Kweekcafé in de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9. Het wekelijkse Duurzaamheidsloket krijgt deze middag een monumentaal tintje. Iedereen kan tussen 13.00 en 16.00 uur vragen stellen aan monumenten- en duurzaamheidsexperts en de tentoonstelling over duurzame bouw- en isolatiematerialen bekijken.

Monumentenloket in de Bakenesserkerk
Vanaf 17 mei is het Monumentenloket op afspraak te bezoeken in de Bakenesserkerk aan de Vrouwestraat 12 te Haarlem. Op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur zitten specialisten van de gemeente klaar om monumenteneigenaren – op  afspraak – te  woord te staan over hun wensen. Aanmelden kan via monumentenloket@haarlem.nl.

Downloads:
Download hier ons stappenplan voor duurzame monumenten (PDF).

ERFGOEDNIEUWS

Prachtig beschilderde vakzoldering uit de 17e eeuw ontdekt in Haarlem.
Twee collega’s van Team Erfgoed Haarlem schreven een artikel over deze bijzonder fraaie ontdekking in het KNOB bulletin met als titel ‘Vakmanschap en comfort. Een beschilderde vakzoldering van Pieter Post in Haarlem’. Het artikel in het KNOB bulletin is via deze link te lezen.

Erfgoed Wandeling: het verborgen verhaal van het Ramplaanspad.
Het Ramplaanspad of Koepad is een smal schelpenpad, prachtig en landelijk gelegen in het westelijk tuinbouwgebied van gemeente Haarlem. Het fiets- en wandelpad is een noord-zuidverbinding, vormt het verlengde van de historische Ramplaan, en eindigt bij het toegangshek van de verdwenen buitenplaats Duinvliet. Het is een belangrijke recreatieve verbinding voor de regio, maar kent ook een historische oorsprong die diep geworteld is in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Lees hier meer over dit bijzondere stukje Haarlem en wandel mee!

Over Erfgoed Haarlem
Erfgoed Haarlem is het kenniscentrum van de Gemeente Haarlem. Hier werken archeologen, bouwhistorici en monumentenzorgers samen met vele vrijwilligers aan de historie van Haarlem. Ze beheren het verleden van de stad: zowel boven- als ondergronds. Erfgoed Haarlem voert de wettelijke taken uit, geeft advies en verleent vergunningen voor (bouw)historisch- en archeologisch onderzoek. Wij werken aan de kennis en collectie van de stad: die wordt opgeslagen in ons depot en is zichtbaar in bijvoorbeeld het Archeologisch Museum Haarlem. 


 De missie van Erfgoed Haarlem is: 

  • de kennis van het van het Haarlemse verleden inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar maken voor een brede doelgroep.
  • de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers bij de stad vergroten.
  • niet alleen het erfgoed behouden maar ook vanuit een duidelijke visie aangeven wat waardevol is en waar ruimte zit voor ontwikkeling.
  • de schakel vormen tussen verleden, heden en toekomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat huidige en toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de historische identiteit van onze stad.

Lees alles over Erfgoed Haarlem in onze folder (pdf).