Menu Sluiten

Team Erfgoed

Monumentenloket in de Bakenesserkerk: bezoek op afspraak
Sinds 16 mei heeft gemeente Haarlem een monumentenloket in de Bakenesserkerk. Veel woningeigenaren willen kosten besparen, meer comfort of bijdragen aan een beter milieu. Ook monumenteneigenaren willen dat, maar hoe doe je dat met behoud van monumentale waarden? De gemeente wil monumenteneigenaren informeren en ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidswensen. Om als monumenteneigenaar goed voorbereid naar het loket te komen, is het handig om eerst het stappenplan Duurzame monumenten te doorlopen. U vindt het hier (PDF).

Het Monumentenloket in de Bakenesserkerk. Foto: Jurriaan Hoefsmit.

Afspraak maken vooraf:
Het Monumentenloket is op afspraak te bezoeken in de Bakenesserkerk, Vrouwestraat 12. Op dinsdagen tussen 13.00 en 16.00 uur zitten specialisten van de gemeente klaar om monumenteneigenaren – op  afspraak – te  woord te staan over hun wensen. Het kan zijn dat u door drukte pas over een week of twee bij het loket terecht kunt, we doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Mail voor de mogelijkheden naar monumentenloket@haarlem.nl.

Downloads Week van de Duurzame Monumenten
Tijdens de Week van Duurzame Monumenten zijn tijdens twee avonden presentaties en video’s getoond. Hier vindt u de presentaties en de link naar de filmpjes:

  • Peter Tromp (Gemeente Haarlem) over de Haarlemse ambities en subsidies. Bekijk hier de presentatie.
  • Hans de Witte (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over het verduurzamen van monumenten. Bekijk de presentatie hier (PDF).
  • Peter Rutten (PR Architectenburo) over het verduurzamen van monumenten en die van architect Van Loghem in het bijzonder. Bekijk hier zijn presentatie.
  • Bekijk hier het filmpje over het verduurzamen van monumenten.

Meer informatie over Team Erfgoed
Wij zijn Team Erfgoed. Eén team met een teammanager, verschillende erfgoedspecialisten en twee werklocaties. Op de Zijlpoort zitten de collega’s die zich bezighouden met monumenten (bovengronds erfgoed) en in de Bakenesserkerk zit de archeologische dienst (ondergronds erfgoed).

Archeologie
De archeologen voeren het archeologisch beleid uit en voeren de regie over het archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Alle kennis die door het archeologisch onderzoek over Haarlem naar boven komt, wordt vastgelegd in archeologische rapporten en publicaties. De vondsten en gegevens worden bewaard in het gemeentelijk archeologisch depot en zijn in het Archeologisch Museum Haarlem voor iedereen te zien.

Bouwhistorie
Ook onze bouwhistoricus heeft een werkplek in de Bakenesserkerk. Zijn werk ligt een beetje op het snijvlak van archeologie en monumenten. Hij onderzoekt bouwsporen van monumentale gebouwen en plaatst deze in de tijd. Het onderzoek legt hij vast in een rapport waarin ook een waardestelling komt. Zo kan iemand die een gebouw wil restaureren, verbouwen of ontwikkelen precies zien welke delen het waard zijn te behouden of waar juist ruimte is om ingrepen te doen.

Monumenten
Onder bovengronds erfgoed scharen we monumenten en beeldbepalende panden, maar ook beschermde stadsgezichten en ruimtelijk of groen erfgoed. De erfgoedadviseurs en erfgoedbeleidsmedewerkers zijn bijvoorbeeld architectuurhistoricus, bouwkundig monumentenspecialist of architect. Ze geven monumentenadvies, doen onderzoek en maken we erfgoedbeleid, bijvoorbeeld voor duurzaamheid of historische winkelpuien. Ook werken we aan digitale erfgoedkaarten en monumentenaanwijzingen.

Downloads:
Download hier ons stappenplan voor duurzame monumenten (PDF).

ERFGOEDNIEUWS

Prachtig beschilderde vakzoldering uit de 17e eeuw ontdekt in Haarlem.
Twee collega’s van Team Erfgoed Haarlem schreven een artikel over deze bijzonder fraaie ontdekking in het KNOB bulletin met als titel ‘Vakmanschap en comfort. Een beschilderde vakzoldering van Pieter Post in Haarlem’. Het artikel in het KNOB bulletin is via deze link te lezen.

Erfgoed Wandeling: het verborgen verhaal van het Ramplaanspad.
Het Ramplaanspad of Koepad is een smal schelpenpad, prachtig en landelijk gelegen in het westelijk tuinbouwgebied van gemeente Haarlem. Het fiets- en wandelpad is een noord-zuidverbinding, vormt het verlengde van de historische Ramplaan, en eindigt bij het toegangshek van de verdwenen buitenplaats Duinvliet. Het is een belangrijke recreatieve verbinding voor de regio, maar kent ook een historische oorsprong die diep geworteld is in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Lees hier meer over dit bijzondere stukje Haarlem en wandel mee!

Over Erfgoed Haarlem
Erfgoed Haarlem is het kenniscentrum van de Gemeente Haarlem. Hier werken archeologen, bouwhistorici en monumentenzorgers samen met vele vrijwilligers aan de historie van Haarlem. Ze beheren het verleden van de stad: zowel boven- als ondergronds. Erfgoed Haarlem voert de wettelijke taken uit, geeft advies en verleent vergunningen voor (bouw)historisch- en archeologisch onderzoek. Wij werken aan de kennis en collectie van de stad: die wordt opgeslagen in ons depot en is zichtbaar in bijvoorbeeld het Archeologisch Museum Haarlem. 


 De missie van Erfgoed Haarlem is: 

  • de kennis van het van het Haarlemse verleden inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar maken voor een brede doelgroep.
  • de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers bij de stad vergroten.
  • niet alleen het erfgoed behouden maar ook vanuit een duidelijke visie aangeven wat waardevol is en waar ruimte zit voor ontwikkeling.
  • de schakel vormen tussen verleden, heden en toekomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat huidige en toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de historische identiteit van onze stad.

Lees alles over Erfgoed Haarlem in onze folder (pdf).