Parels onder de stad: archeologie in Haarlem jubileert In 1981 werd de eerste Haarlemse stadsarcheoloog aangesteld. Tien jaar later (1991) werd het Archeologisch Museum Haarlem geopend. Ter gelegenheid hiervan organiseerde het museum een jubileumtentoonstelling onder de titel  ‘Parels onder de stad, archeologie in Haarlem jubileert’. De archeologische grondsporen en vondsten die uit…

Lees verder

VINEX anno 1610. Dagelijks leven in Haarlems eerste officiële nieuwbouwwijk. Aan het einde van de zestiende eeuw groeide het inwonersaantal van Haarlem in vijftig jaar tijd van 18.000 naar bijna 40.000 personen. Voor al die mensen moest er woonruimte komen binnen de stadsmuren. Daarom besloot het stadsbestuur in 1610 een…

Lees verder

Van 11 maart t/m 11 september 2016 In Haarlem verdween de poep en de pies vijf eeuwen lang, van de veertiende tot de achttiende eeuw, via de piespot en het privaat (de voorloper van onze wc) in de ondergrondse beerput. Veel van die putten zijn bij archeologische opgravingen terug- gevonden:…

Lees verder

Oog in oog met Cornelis: gezicht op middeleeuws Haarlem In deze tentoonstelling staat de mensfiguur (reconstructie) van de middeleeuwse Haarlemmer Cornelis centraal. Dit is de naam die is gegeven aan het skelet dat is opgegraven op de Botermarkt (2012) en in ons museum is te zien. Van zijn schedel is een gezichtsreconstructie…

Lees verder

Vanaf 23 november 2020 lieten wij de tentoonstelling ‘Haralem en Hollant , ontstaan en groei van een bijzonder graafschap’ zien. De tentoonstelling stond niet in het museum maar op locatie: wij werken samen met de Grote of St.- Bavokerk. Op deze geweldig plek (onze buren) staat de tentoonstelling. En uiteraard…

Lees verder

Vurige Versieringen. Siervuurklokken uit Holland en West-Friesland Vanaf het midden van de 14e eeuw worden ze in vele huishoudens gebruikt om wegspringende vonken tegen te houden: vuurklokken. Door deze stolp van aardewerk over het vuur te plaatsen kon de haard ’s nachts zonder brandgevaar blijven smeulen. Omdat de haard de belangrijkste en…

Lees verder
26 april 2019 - 6 oktober 2019

De tentoonstelling Het Verleden van de Velden neemt het ontstaan van de bloembollencultuur in Haarlem als startpunt en duikt verder in de archeologische geschiedenis van de huidige Duin- en Bollenstreek. Haarlem staat bekend als de bakermat van de bollenteelt. Vermaarde Haarlemse kwekers als de familie Voorhelm kweekten bollen die in…

Lees verder
22 september 2018 - 15 april 2019

Deze tentoonstelling ging over de periode van het Beleg van Haarlem (1572-1573) tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In deze tentoonstelling werd aan de hand van archeologische voorwerpen een beeld geschetst van de wereld van de Haarlemmers in de woelige 16e eeuw en het beleg van Haarlem in het bijzonder. Van kanonskogels…

Lees verder
26 mei 2018 - 16 september 2018

De tentoonstelling Van Heinde en Verre, opgegraven aardewerk uit Haarlem en Europa liet een kleine greep zien uit het aardewerk dat in Haarlemse bodem is opgegraven en van heinde –dichtbij- en verre -Europa en zelfs nog verder weg- afkomstig is. 2018 was het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Reden genoeg om een…

Lees verder