Menu Sluiten

Archeologie in Haarlem

Opgraving Wilsonsplein Haarlem

Overal waar gebouwd wordt, wegen worden aangelegd of kabels en leidingen worden geplaatst, wordt gewerkt in de bodem. Dat werk verstoort de bodem en alles wat zich daarin bevindt. Daardoor kunnen archeologische resten in de bodem beschadigd raken of vernietigd worden.

Daarom wordt er voor er gebouwd wordt, onderzocht of er archeologische resten aanwezig zijn. Is dat het geval, dan wordt er in stappen onderzoek gedaan naar deze resten. Uiteindelijk kan dit resulteren in een opgraving. Of ze worden ter plaatse beschermd tegen beschadiging en ‘in situ’ bewaard in de bodem. De archeologen van de gemeente Haarlem houden hier toezicht op en beschermen ‘ons’ archeologische erfgoed voor toekomstige generaties.

Bureau Archeologie Haarlem
Gemeentes zorgen voor het het eigen archeologisch erfgoed, zo is het wettelijk vastgelegd. Haarlem is rijk aan archeologische bodemvondsten: al 6000 jaar wordt in onze gebieden gewoond.

De gemeente Haarlem heeft een eigen archeologische dienst en voert een eigen gemeentelijk archeologiebeleid. De archeologen van de bureau archeologie voeren het archeologisch beleid uit en voeren de regie over het archeologisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.
Alle kennis die door het archeologisch onderzoek over Haarlem naar boven komt, wordt vastgelegd in archeologische rapporten en publicaties. De vondsten en gegevens worden bewaard in het gemeentelijk archeologisch depot en zijn in het Archeologisch Museum Haarlem voor iedereen te zien.
Hoe het archeologisch onderzoek in zijn werk gaat, wordt in het museum stap voor stap uitgelegd bij de opgravingsreconstructie.

Wet- en regelgeving archeologie
Wilt u meer weten over de wet-en regelgeving rondom archeologie, ga dan naar deze pagina over het archeologiebeleid op de website van de gemeente Haarlem. Bij vragen kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met bureau Archeologie van de gemeente Haarlem.

Bureau Archeologie Haarlem
Postadres:

Archeologie Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Telefoon:
023 5115030

E-mail:
info@archeologischmusuemhaarlem.nl

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Bureau Archeologie – locatie Bakenesserkerk
Vrouwenstraat 12
2011 JV Haarlem

Telefoon:
023 5115030