Menu Sluiten

Archeologen in Haarlem

Opgraving Wilsonsplein Haarlem

Haarlem is een stad met een eeuwenoud verleden dat zo’n zesduizend jaar teruggaat.  Naar alle sporen van bewoning doen de archeologen van de gemeente Haarlem onderzoek.
Daarnaast beoordelen ze de bouw- en bestemmingsplannen, zien ze toe op het uitgevoerd archeologisch onderzoek en bewaren en beheren de vondsten en gegevens van het archeologisch onderzoek.

Voorafgaand aan de bouwplannen wordt onderzocht of er archeologische resten aanwezig zijn. Is dat het geval, dan wordt er in stappen onderzoek gedaan naar deze resten. Uiteindelijk kan dit resulteren in een opgraving. Of ze worden ter plaatse beschermd tegen beschadiging en ‘in situ’ bewaard in de bodem. De archeologen van de gemeente Haarlem houden hier toezicht op en beschermen ‘ons’ archeologische erfgoed voor toekomstige generaties.


Bureau Archeologie Haarlem
De gemeente Haarlem heeft een eigen archeologische dienst en voert een eigen gemeentelijk archeologiebeleid. De archeologen van de bureau archeologie voeren het archeologisch beleid uit en voeren de regie over het archeologisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.
Alle kennis die door het archeologisch onderzoek over Haarlem naar boven komt, wordt vastgelegd in archeologische rapporten en publicaties. De vondsten en gegevens worden bewaard in het gemeentelijk archeologisch depot en zijn in het Archeologisch Museum Haarlem voor iedereen te zien.

Bij Bureau Archeologie Haarlem werken:
Anja van Zalinge – Stadsarcheoloog – adviesarcheologie@haarlem.nl
Marjolein van den Dries – Conservator / educatie Archeologisch Museum Haarlem -mvddries@haarlem.nl
Paul van Kempen – Archeoloog – adviesarcheologie@haarlem.nl
Tim Hoogendijk – Archeoloog
Mieke de Leeuw – Assistent archeoloog
Francis Robbesom – Depotbeheerder archeologische en bouwhistorische collectie- frobbesom@haarlem.nl
Guus van den Berg – Archeoloog – adviesarcheologie@haarlem.nl

Wet- en regelgeving archeologie
Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving rondom archeologie of heeft u (ver)bouwplannen, ga dan naar deze pagina over het archeologiebeleid op de website van de gemeente Haarlem. Bij vragen kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem.

Contactgegevens
Bureau Archeologie Haarlem

Bezoekadres (op afspraak)
Bureau Archeologie – locatie Bakenesserkerk
Vrouwenstraat 12
2011 JV Haarlem

Postadres:
Archeologie Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Telefoon:
023 5115030

E-mail:
info@archeologischmuseumhaarlem.nl of adviesarcheologie@haarlem.nl