Menu Sluiten

Huis ter Kleef in Haarlem geeft steeds meer geheimen prijs

De opgravingen van het kasteel Huis ter Kleef in Haarlem eind vorige eeuw hebben een bijzonder rijke verscheidenheid aan dierlijke resten opgeleverd. Dit is mede te danken aan de destijds systematische en intensieve opgraving van het kasteelterrein door onder meer de Archeologische Werkgroep Haarlem.  De afgelopen jaren is onder andere in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) botmateriaal onderzocht uit de latrines, waterputten en uit een deel van de grachtvulling. Dit is vervat in een wetenschappelijke rapport dat woensdag 15 mei in het Archeologisch Museum Haarlem is gepresenteerd.

Opgraving bij Huis ter Kleef, 1990-1994.

Goudplevier, stekelrog en snoek op het menu
Vrijwilligers van Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem hebben honderden zakken met zeefresidu uitgezocht. Dit nauwkeurige werk heeft geleid tot ruim 150.000 vondsten, van kralen tot stukjes metaal, glas en de grootste groep van dierlijke resten. De circa 65.000 onderzochte dierlijke resten hebben, in combinatie met archeologische en historische gegevens, een schat aan informatie opgeleverd over het consumptiepatroon van de adellijke bewoners, hun elitaire activiteiten en het gebruik van de diverse kasteelgebouwen. Er zijn resten ontdekt van ten minste 119 diersoorten die op het menu stonden. Konijn, goudplevier, snoek, stekelrog, houtsnip en oester vormde min of meer dagelijkse kost voor de adellijke bewoners. De resultaten worden gepresenteerd in de wetenschappelijke publicatie NAR 82 ‘The luxurious lives of lords and ladies. Animal remains and their spatial distribution at Huis ter Kleef (c.1250-1573 AD)

Vervolgonderzoek
Hiermee is het onderzoek aan Huis ter Kleef nog niet afgerond. De archeologen van de gemeente Haarlem zijn op dit moment druk bezig met een overzichtswerk van het kasteel aan de hand van de opgravingen. Hierbij wordt ook al het opgegraven aardewerk, glas, metaal en andere materialen onderzocht en de bouwhistorie van het kasteel uitgeplozen. Deze publicatie zal naar verwachting in 2025-2026 verschijnen, tegelijk met een aantal publieksevenementen.

V.l.n.r. Arjan de Zeeuw (RCE), André Numan (AWH) en Wethouder Diana van Loenen. Foto: Olivier Middendorp

Presentatie wetenschappelijk rapport
Op woensdag 15 mei reikte Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies van de RCE in het Archeologisch Museum Haarlem het eerste exemplaar van dit wetenschappelijke rapport uit aan Diana van Loenen, wethouder Cultuur van de gemeente Haarlem en André Numan, oud-voorzitter van de Archeologische Werkgroep Haarlem.