Menu Sluiten

Te zien t/m 21 april 2024: Haarlemmer Hout

In deze tentoonstelling staat een vondstcategorie centraal: hout. Hout werd al vanaf de prehistorie gebruikt om huizen mee te bouwen, kano’s of schepen mee te bouwen, waterputten mee aan te leggen, waterwerken en als materiaal voor talloze gebruiksvoorwerpen. Een bijzonder handig en veel gebruikt materiaal dus.

Kommen, bezems en klapspaan
In Haarlem zijn door de jaren heen honderden voorwerpen van hout opgegraven, onderzocht, geconserveerd en bewaard. Voor deze tentoonstelling komt een selectie van de Haarlemse houtcollectie de veilige omgeving van het depot uit. Het zijn alledaagse én bijzondere voorwerpen zoals  kommen, bezems, een schaats, een klapspaan en een middeleeuwse schep. Allemaal voorwerpen die ooit gebruikt zijn in het dagelijks leven en uiteindelijk  in de bodem zijn achtergebleven. Hout is een kwetsbaar materiaal. Gelukkig is de bodem in Haarlem door de hoge grondwaterstand en de vele veen- en kleilagen vrij nat en zuurstofarm. Daardoor blijven organische materialen, zoals hout, redelijk goed bewaard.

Meer met hout
Eenmaal opgegraven kan hout snel vergaan. Hoe bewaren wij houten voorwerpen eigenlijk goed voor volgende generaties? En wat kan je erdoor te weten komen over het leven in vroeger tijden?  Houtvondsten geven  inzicht in technische vaardigheden, in de exploitatie van hout en de houthandel en in mode en gebruiken van mensen in het verleden. En door ‘dendrochronologisch’ of jaarringen onderzoek kan de ouderdom worden vastgesteld, dat kan helpen bij dateringen van een vindplaats. En houtvondsten kunnen inzicht geven in technische vaardigheden, in de exploitatie van hout en de houthandel en in mode en gebruiken van mensen in het verleden.Kortom deze tentoonstelling staat in het teken van Haarlemmer hout in al zijn facetten.