Parels onder de Stad

Parels onder de stad
archeologie in Haarlem jubileert

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat er in Haarlem een stadsarcheoloog werd aangesteld. Tien jaar later (1991), nu dus 20 jaar geleden, werd het Archeologisch Museum Haarlem geopend. 

Ter gelegenheid hiervan organiseert het museum een jubileumtentoonstelling onder de titel    ‘Parels onder de stad, archeologie in Haarlem jubileert’.
 
De archeologische grondsporen en vondsten die uit Haarlemse bodem naar boven zijn gekomen, maar ook diegene die nog in de bodem liggen, zijn de parels onder onze stad. Zij vertellen ons over de ontwikkeling van de stad en het leven van de bewoners van vroeger.
 
Deze expositie laat in een notendop de geschiedenis en de resulaten van 30 jaar stadsarcheologie zien. Daarnaast vertellen enkele personen, die in de afgelopen 30 jaar nauw betrokken zijn geweest bij de Haarlemse archeologie, over hun archeologische hoogtepunt.
 
En er is meer te zien. Het museum heeft zowel letterlijk als figuurlijk een nieuwe huisstijl gekregen, met aantrekkelijke noviteiten. Kom gauw eens kijken!