Resten van het Karmelietenklooster in de Warmoesstraat ontdekt

Bij verbouwingswerkzaamheden op de 1e verdieping van een huis in de Warmoesstraat zijn resten tevoorschijn gekomen van een gedeelte van het Karmelieten klooster dat daar in de 15e eeuw stond. Team Erfgoed Haarlem was hierbij en heeft bouwhistorisch onderzoek gedaan.

 Houtskelet

Onzichtbare schat
Wanneer je naar de huidige 19e-eeuwse gevels in de Warmoesstraat kijkt, is het middeleeuwse gebouw niet meer te herkennen. Door het bouwhistorisch onderzoek en uit historische bronnen (zoals kaarten) weten wij dat hier een groot gebouw stond van wel 20 meter lang. Een gebouw van een dergelijk omvang maakt het aannemelijk dat het om een vleugel van het klooster gaat. Het werd waarschijnlijk gebruikt als woonruimte.

 

Wat is er gevonden?
De resten bestaan uit houten balken die onderdeel vormden van het houtskelet van het kloostergebouw. Uit historische bronnen weten we dat na 1580 de kloostergebouwen zijn verkocht en dit gedeelte in 3 huizen is opgesplitst. De oorspronkelijke houten constructie uit de kloostertijd is deels in de zijmuren terechtgekomen. Op deze manier is het eeuwen bewaard gebleven.

 

Schilderingen uit de 15e- eeuw
Tijdens het bouwhistorisch onderzoek is op één van de zolderbalken een gedeelte van een middeleeuwse schildering teruggevonden. Het gaat om een tak met bloemknoppen waar omheen een lint slingert met een tekst in Gotische letters.

 Lint met Gothische letters

Later in de 17e- eeuw is hier een tweede schildering over aangebracht met  gele ranken tegen een rode achtergrond.

 geel rode letters

En nu?
Het pand wordt verbouwd en er worden twee appartementen in gemaakt. Het houtwerk en de schilderingen kwamen even tevoorschijn. Ze worden nu weer netjes afgedekt achter plafonds en wanden. En hopelijk blijven ze nog eeuwen op deze manier bewaard!