VINEX anno 1610. Dagelijks leven in Haarlems eerste officiële nieuwbouwwijk.

Aan het einde van de zestiende eeuw groeide het inwonersaantal van Haarlem in vijftig jaar tijd van 18.000 naar bijna 40.000 personen. Voor al die mensen moest er woonruimt ekomen binnen de stadsmuren. Daarom besloot het stadsbestuur in 1610 een geheel nieuwe woonwijk (Raamkwartier) te ontwikkelen in het zuidwesten van Haarlem aan de stadsmuur bij de Schutterstoren. Daar was het oefenterrein van de schutterij en stonden de ramen opgesteld die gebruikt werden om de nieuwe lakens te drogen te hangen. 

 

In 2011-2012 werd op het Wilsonsplein een dele van die nieuwbouwwijk opgegraven. De oudste vondst was een gracht die in de veertiende eeuw onderdeel was van de stadsversterking. Aan het begin van de zeventiende eeuw werd de gracht gedempt met stadsafval. Het afval geeft een goed beeld van de materiale cultuur van de Haarlemmers tussen 1585 en 1610. 

De tenoonstelling laat het dagelijks leven in de eerste officiele nieuwbouwwijk van Haarlem zien, aan de hand van de voorwerpen die de bewoners er zelf hebben achtergelaten. 

Tot en met 6 maart 2016.