Educatieve Haarlemse App 'Stappen in de Stad'

Stappen in de Stad is een educatieve app die leerlingen uitdaagt om in de stad op zoek te gaan naar de waarheid achter drie Haarlemse legendes. Is Laurens Janszoon Coster wél of niet de uitvinder van de boekdrukkunst? Zijn er nou echt onderaardse gangen in Haarlem? En de heldendaad van de Kruisvaarders bij Damiate in Egypte. Wat is daar eigenlijk van waar? 

Waar of niet waar? 
Het erfgoedproject is bestemd voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool en de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Ze leren door middel van de app te kijken naar historische gebouwen, locaties en bronnen. Door het beantwoorden van quizvragen scoren de leerlingen punten en ontrafelen een wachtwoord. Op school gaan ze vervolgens aan de slag met de antwoorden om uiteindelijk tot hun eigen conclusie te komen: het verhaal is waar of níet waar. 


Erfgoedinstellingen
Het erfgoedproject ‘Stappen in de stad’ is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van negen Haarlemse erfgoedinstellingen. Het Archeologisch Museum Haarlem is een van deze instellingen. 

Meer informatie over de app is te vinden op de website van Stappen in de Stad