Achter de gevel van Gierstraat 35

Op dit moment wordt er archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek gedaan aan de Gierstraat. Het pand uit de 19e eeuw dat hier stond is gesloopt. Tijdens de sloop is er bouwhistoirsch onderzoek uitgevoerd. Zo blijkt dat achter de gevel veel interessante sporen te vinden zijn uit de tijd van de (nieuw)bouw van dit pand in 1576. Dat is net na de grote stadsbrand!

Op dit moment is het archeolgoisch onderzoek naar de fundamenten, kelder en een beerput in volle gang!

Meer over het bouwhistorisch onderzoek dat is uitgevoerd door IDDS lees je in deze folder.