Programma Nationale Archeologiedagen Haarlem 14-15 oktober

Tijdens de Nationale Archeologiedagen is in Haarlem ook van alles te beleven op archeologisch gebied; opgraven en kinderactiviteiten. Op zondag 15 oktober organiseert het Archeologisch Museum Haarlem een middeleeuwse dag in het teken van ‘beleef de middeleeuwen met Cornelis’.  Een verhalenvertelster vertelt spannende verhalen over Cornelis, de middeleeuwer die in 2012 onder de Botermarkt is gevonden en die als reconstructie weer in het museum tot leven is gebracht. Er zijn ook verschillende middeleeuwse spelletjes en knutselactiviteiten. 


Het museum is beide dagen open van 11:00-17:00 uur.
 
Zaterdag 14 oktober: preview: prehistorische vondsten van de Eksterlaan
Wie meer wil weten over het onderzoek en de resultaten hiervan aan de Eksterlaan kan op zaterdag 14 oktober in het museum terecht. Dan zijn er vondsten te zien, vers van het onderzoek en komt een archeoloog vertellen over de prehistorie en middeleeuwse ontdekkingen die daar gedaan zijn.

Zondag 15 oktober Archeologisch Museum
Er wordt een verhaal vertelt om: 13:30-14:30-15:30 en 16:00 uur (leeftijd 4-10 jaar)
Knutselen en middeleeuwse spelletjes: van 13:00-17:00 uur
Speurtochten, archeoloog voor een dag en bouw je eigen middeleeuwse kasteel: 11:00-17:00 uur.

 
Zondag 15 oktober: graven naar de Haarlemse beek
Locatie Prinsenhof 11:00-17:00 uur
Archeologen van Bureau Archeologie starten op zondag 15 oktober met het (vervolg)onderzoek naar de Haarlemse beek. Dit onderzoek voeren zij uit samen met de vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Haarlem e.o.

Tijdens dit onderzoek wordt het overkluisde deel van de Beek blootgelegd op de locatie ' Prinsenhof', achter het Stadhuis van Haarlem (t.o het Stedelijk Gymnasium).  De oude Beek stroomde (grotendeels overkluisd) onder het centrum van Haarlem door om uit te monden in het Spaarne. In de vijftiende eeuw zijn delen van de beek overkluisd. De overkluizing in het Prinsenhof lijkt echter, gezien het gebruikte type bakstenen, uit de zeventiende eeuw te stammen.

Het publiek is op zondag 15 oktober van harte welkom om mee te kijken en vragen te stellen tijdens dit onderzoek.