Schoolbezoek voortgezet onderwijs

Lesprogramma

Verhalen uit de beerput - 1e en 2e klas Voortgezet Onderwijs
In Haarlem zijn meer dan 400 beerputten opgegraven. Wat zijn beerputten, wat is de functie en waarom heeft Haarlem er zo veel? Wat vertelt een beerput over de gebruikers van deze afvalcontainer uit de middeleeuwen?

Verhalen uit de beerput is een educatieprogramma voor de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Aan de hand van een echt archeologisch voorwerp gaan de leerlingen onderzoeken wat het is, uit welke periode, waarvan is het gemaakt en waar is het voorwerp opgegraven.  Verzamel genoeg informatie en schrijf uiteindelijk een (fictief) verhaal hoe dit voorwerp in de Haarlemse beerput terecht is gekomen.

Ondertussen leren de leerlingen van alles over middeleeuws Haarlem, het determineren en dateren van vondsten, verschillende typen aardewerk herkennen en op basis hiervan een eigen minionderzoek doen.

Een lesprogramma duurt ongeveer 90 minuten (incl. introductie in archeologie) en kost 70 euro per groep van maximaal 30 leerlingen.