Schoolproject archeologie Ter Cleeffschool van start

Ruim 700 leerlingen gaan aan de slag met thema archeologie. Ze bezoeken het  Archeologisch Museum Haarlem en het depot van de Archeologische Werkgroep Haarlem

Van 21 maart t/m 13 april vindt op basisschool Ter Cleeff het jaarlijkse project in het kader van kunst en cultuur plaats. Dit jaar staat het thema archeologie centraal voor de meer dan 700 leerlingen die verspreid over 28 groepen les krijgen op deze school. Onderdeel van het project is een bezoek aan het Archeologisch Museum Haarlem, Huis Ter Kleef of het archeologisch depot van de gemeente Haarlem. De kleinsten krijgen les van een archeoloog in de klas. Er is een opgraving nagemaakt in de hal van de school en er is een pop up expositie van echte Haarlemse vondsten te zien die aan de orde komen tijdens de lessen. Het project wordt afgesloten met een tentoonstelling in het Archeologisch Museum Haarlem. 

Divers programma de komende weken
De projectweken gaan van start met een filmpje waarbij een bijzondere vondst wordt onthuld die op het schoolplein is gedaan. In vier weken tijd gaan alle klassen met het thema archeologie aan de slag. Ze gaan zelf voorwerpen opgraven, onderzoeken en dateren, bestaande archeologische opgravingen bestuderen, opgravingen nabouwen, vondsten namaken en verhalen schrijven en tekenen.

"Wij kiezen ervoor om in vier weken alle leerlingen met een onderwerp en alle facetten hiervan kennis te laten maken. Archeologie is een onderwerp dat leerlingen tot de verbeelding spreekt en waar veel over te vertellen valt. Dat Haarlem een eigen archeologisch museum heeft met educatieve dienst maakt de samenwerking en het intensief voorbereiden van dit project heel prettig" aldus Hedy Ceelen, cultuur coördinator van de Ter Cleeffschool.

Mini expositie in Archeologisch Museum Haarlem
De leerlingen sluiten de projectweken af met het namaken van een archeologisch voorwerp van klei en/of scherven. Dit kan een zalfpotje, bord, kookpot of Jacobakannetje zijn. Van elke klas wordt het mooiste werkje uitgekozen en vanaf 20 april tentoongesteld in het Archeologisch Museum Haarlem aan de Grote Markt.

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Archeologisch Museum Haarlem en de Archeologische Werkgroep Haarlem