Handel en Wandel in de Damstraat: 600 jaar bedrijvigheid tussen Spaarne en Markt t/m 13 september

De tentoonstelling vertelt het verhaal over het ontstaan van de Damstraat in de 13e-eeuw en het gebruik van dit ‘zelfgemaakte’ stukje Haarlem in de zes eeuwen erna. Opgravingsvondsten, kaarten, foto’s, en historische objecten illustreren deze geschiedenis.

 In vroeger tijden was het Spaarne veel breder dan nu. Het water kwam bijna tot aan wat nu het Klokhuisplein is. In de buitenbochten slijpt de rivier zijn loop steeds verder uit. Reden genoeg voor de jonge stad Haarlem, om een van die buitenbochten, dichtbij de markt en de Bavokerk, aan te plempen.

Archeologisch Museum Haarlem

De eerste aanplemping moet al rond 1250 zijn geweest, de tweede vond plaats rond 1300. Door deze aanplempingen ontstond de Damstraat, die bij het Spaarne uitliep op het Slepershoofd. Daar stond al sinds de 14

In de Damstraat vond vanaf haar ontstaan in de middeleeuwen handel en nijverheid plaats. Aan de zuidzijde woonden ambachtslieden zoals bakkers, huikmakers, kraanwerkers en slepers. Aan de noordzijde verrezen grotere en fraaie gebouwen zoals het Fundatiehuis en het Waaggebouw en er waren verschillende herbergen. De huidige Waag is een laat 16e eeuws gebouw, waar tot 1915 goederen werden gewogen.

De tentoonstelling is t/m 30 augustus te zien op twee locaties:

Deel 1:Het ontstaan van Damstraat en Slepershoofd: een middeleeuwse stadsontwikkeling in het Archeologisch Museum Haarlem: tot en met 13 september 2015 is de tentoonstelling hier te zien.

Deel 2: Wonen en werken tussen Spaarne en Markt, ca. 1300 -1900 in het Gebouw de Hoofdwacht

HISTORISCHE VERENIGING HAERLEM, Gebouw de Hoofdwacht, Grote Markt 17. Toegang gratis, niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. www.haerlem.nl