Lezing door Stadsarcheoloog Anja van Zalinge

De afgelopen weken hebben er, in het kader van de plaating van de ondergrondse vuilcontainers,  opgravingen in de binnenstad plaatsgevonden. Tijdens deze opgravingen is op diverse locaties menselijk skeletmateriaal aangetroffen.
Stadsarcheoloog Anja van Zalinge vertelt in de lezing ‘OVER LIJKEN”  ontmoet je voorouders  de bewoningsgeschiedenis van Haarlem in een notendop. Aan de hand van de recente opgravingen van 90 skeletten in de binnenstad wordt uitlegd wat daar zo bijzonder aan is en wanneer, waar en hoe archeologen onderzoek doen naar de stad.  Dichter bij de vroegere Haarlemmers kun je haast niet komen!
 
6000 jaar voor Chr. Was er op de plek waar Haarlem ligt nog alleen maar zee. Langzamerhand  onstond er hier een soort waddengebied. Door de zee werden kilometers lange zandbanken gevormd met grote en kleine binnenmeren. De zandbanken werden steeds breder en hoger en er ontstonden duinen en bossen. Die zandbanken noemen we strandwallen.
De eerste ‘Haarlemmers’ woonden op de strandwallen. Dit was een gunstige locatie; droog op het zand, langs een belangrijke landweg en aan de rivier het Spaarne. Het begon met een paar prehistorische hutjes en  boerderijen en groeide in 5600 eeuwen uit tot tot de stad zoals we die nu kennen.
 
De gemeente kent een lange traditie in het onderzoek naar  de resten die de vroegere bewoners in de bodem van de stad hebben achtergelate. Archeologen graven de sporen en voorwerpen op en onderzoeken, conserveren en restaureren deze vondsten. Zo voegen ze stukje bij beetje een hoofdstuk toe aan het verhaal van Haarlem.
 
Recentelijk zijn er op verschillend plekken in de binnenstad opgravingen geweest waarbij menselijk skeletmateriaal is gevonden. In totaal 90 individuen, die begraven zijn in Haarlem in de 15-17e eeuw. Waarom zijn ze zo bijzonder en wat kunnen deze oude Haarlemmers ons vertellen over hun leven in de stad?
 
Kom naar de lezing op 15 maart in het Archeologisch Museum Haarlem en ontmoet je voorouders!  Vanaf 19.30 zijn de deuren geopend, om 20.00 uur begint de lezing.