Op Dreef

Elk half jaar maken we een nieuwe tentoonstelling over een archeologisch onderwerp. De ene keer gaat dat over een speciale vondstgroep, bijvoorbeeld speelgoed, schoenen of glaswerk. De andere keer belichten we een opgraving, een bepaalde periode, een specifiek thema of een bijzondere verzameling.
Kortom: het is steeds weer anders in het archeologisch museum.

                                                    
Op Dreef, van IJzertijd tot Gouden Eeuw ontdekt bij het Provinciehuis.

Eind 2013 en begin 2013 vond een archeologische opgraving plaats aan 'de Dreef' rondom het Provinciehuis. Hierbij zijn onder grote publieke belangstelling waterputten en sporen van bewoning uit de IJzertijd (800 v. Chr.) en Nieuwe Tijd onderzocht. Van een 2500 jaar oude waterput is een lakprofiel (zandafdruk) gemaakt, die in de tentoonstelling te zien is.

In de 17e en 18e eeuw is het gebied in gebruik als tuinencomplex voor welgestelde burgers uit Haarlem en Amsterdam. Van de (sier)tuinen, waterputten en gebouwtjes die daar hebben gestaan, zijn resten gevonden bij het onderzoek. In de tenoonstelling 'Op Dreef' zijn de eerste resultaten van het archeologisch onderzoek te zien.